Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Wschowie

Dokumenty szkolne

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego we Wschowie

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wschowie

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Regulamin Internatu CKZiU we Wschowie

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie na czas pandemii COVID-19

Skierowanie

Podanie do szkoły dla dorosłych

Ważne

Nowe informacje