Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Wschowie

CKZ kursy dokształcające

Zadaniami ośrodka są:

 • 1. Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z przedmiotów zawodowych
 • 2. Koordynuje kształcenie uczniów dla szkół współpracujących które polega na:
  • a.      Znalezieniu kursu dla uczniów jak najbliżej domu
  • b.      Przeprowadzeniu konsultacji i egzaminów dla zawodów rzadkich
 • 3. Stworzenie warunków do nauki i wypoczynku
 • 4. Zapewnienie odpowiednich dla danego zawodu środków dydaktycznych:
  • a.      Podręczniki
  • b.      Pomoce naukowe
  • c.      Wycieczki do zakładów pracy itd.

Ważne

Nowe informacje