Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Wschowie

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w II semestrze

      w roku szkolnym 2023/2024

Ważne

Nowe informacje