dla dorosłych

CKZ

kursy dokształcające

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

młodzieżowe

Ochrona danych osobowych

Ważne informacje

Aktualności
jlasek

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Aktualności szkolne

Aktualności
jlasek

Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego

we Wschowie

zaprasza na

turnusy dokształcania teoretycznego

młodocianych pracowników

Kontakt
+48 65 5402292

Plac Kosynierów 1, 67-400 Wschowa