Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Wschowie

Harmonogram dnia

ROZKŁAD DNIA W INTERNACIE

Niedziela 17.00. – Przyjmowanie wychowanków

18.00. – Czas wolny

 20.30. – Sprawdzenie obecności w pokojach

 21.00. – Przygotowanie do ciszy nocnej

21.50. – Gaszenie świateł

22.00. – Cisza nocna

 Poniedziałek – Środa 6.30.- Pobudka ( toaleta poranna, zaścielenie łóżek)

 7.00. – Śniadanie

7.30. – Sprzątanie ( sale mieszkalne, łazienki, wc, rejony)

 7.45 – Przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, wyjście do szkoły

8.00. – Zajęcia w szkole

 14.00./15.00. – Obiad, czas wolny

17.00. – Sprawdzenie obecności w pokojach

17.15-Zajęcia zorganizowane w grupach

18.00- Obowiązkowy czas nauki własnej

19.00. – Kolacja, czas wolny na terenie Internatu

20.30. –Przygotowanie do ciszy nocnej (toaleta wieczorna)

 21.50. – Gaszenie świateł

22.00. – Cisza nocna

Czwartek 6.30.- Pobudka (toaleta poranna, zaścielenie łóżek )

 7.00. – Śniadanie

7.30. – Sprzątanie (sale mieszkalne, łazienki, wc, rejony)

7.45 – Przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, wyjście do szkoły

8.00. – Zajęcia w szkole

14.00./15.00. – Obiad, czas wolny

17.00. – Sprawdzenie obecności w pokojach

17.15.- Obowiązkowy czas nauki własnej

18.00. – Dzień gospodarczy sprzątanie sal

19.00. – Kolacja, czas wolny na terenie Internatu

20.30. –Przygotowanie do ciszy nocnej (toaleta wieczorna)

21.50. – Gaszenie świateł

22.00. – Cisza nocna

Piątek 6.30.- Pobudka (toaleta poranna, zaścielenie łóżek)

 7.00. – Śniadanie

7.30. – Sprzątanie (sale mieszkalne, łazienki, wc, rejony)

 7.45. – Przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, wyjście do szkoły

8.00. – Zajęcia w szkole W czasie długiej przerwy w szkole- obiad

Po zajęciach w szkole zdanie sal, wymeldowanie się w pokoju wychowawców, wyjazd do domu.

  Internat jest czynny do godz. 16.00.·

Ostatni tydzień kursu

 Poniedziałek – Wtorek 6.30.- Pobudka (toaleta poranna, zaścielenie łóżek)

7.00. – Śniadanie

7.30. – Sprzątanie (sale mieszkalne, łazienki, wc, rejony)

8.00. – Zajęcia w szkole

14.00./15.00. – Obiad, czas wolny

17.00. – Obowiązkowy czas nauki własnej

19.00. – Kolacja, czas wolny na terenie Internatu

20.30. –Przygotowanie do ciszy nocnej (toaleta wieczorna)

 21.50. – Gaszenie świateł

22.00. – Cisza nocna

 Środa 6.30.- Pobudka (toaleta poranna, zaścielenie łóżek )

7.00. – Śniadanie

7.30. – Sprzątanie (sale mieszkalne, łazienki, wc, rejony)

 7.45. – Przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, wyjście do szkoły

8.00. – Zajęcia w szkole

 14.00./15.00. – Obiad, czas wolny

 17.00. – Sprawdzenie obecności w pokojach

17.15. – Zajęcia zorganizowane w grupach

19.00. – Kolacja, czas wolny na terenie Internatu

 20.30. – Przygotowanie do ciszy nocnej (toaleta wieczorna)

 21.50. – Gaszenie świateł

22.00. – Cisza nocna

 Czwartek 6.30.- Pobudka ( toaleta poranna, zaścielenie łóżek )

7.00. – Śniadanie

7.30. – Sprzątanie ( sale mieszkalne, łazienki, wc, rejony)

7.45 – Przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, wyjście do szkoły

8.00. – Zajęcia w szkole

 14.00./15.00. – Obiad, czas wolny

17.00. – Sprawdzenie obecności w pokojach

17.15. – Dzień gospodarczy sprzątanie sal

19.00. – Kolacja, czas wolny na terenie Internatu

20.30. –Przygotowanie do ciszy nocnej (toaleta wieczorna)

 21.50. – Gaszenie świateł

 22.00. – Cisza nocna

 Piątek 6.00.- Pobudka ( toaleta poranna, przygotowanie pokoi do odbioru)

 6.30. – Wykwaterowanie

 7.00. – Śniadanie

8.00. – Zajęcia w szkole W czasie długiej przerwy w szkole – obiad

  Internat jest czynny do godz. 16.00·

Ważne

Nowe informacje