Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Wschowie

Harmonogram dnia

Niedziela

17.00- Przyjmowanie wychowanków

20.30. –Przygotowanie do ciszy nocnej (toaleta wieczorna)

21.50. – Gaszenie świateł

22.00. – Cisza nocna

Poniedziałek – Czwartek

6.30.- Pobudka ( toaleta poranna, słanie łóżek )

7.00. – Śniadanie

7.30. – Sprzątanie ( sale mieszkalne, łazienki, wc, rejony)

7.45 – Przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, wyjście do szkoły

8.00. – Zajęcia w szkole

14.00./15.00. – Obiad, czas wolny

17.00. – Obowiązkowy czas nauki własnej

19.00. – Kolacja, czas wolny na terenie internatu

20.30. –Przygotowanie do ciszy nocnej (toaleta wieczorna)

21.50. – Gaszenie świateł

22.00. – Cisza nocna

 CZWARTEK- 18.00-19.00- „DZIEŃ GOSPODARCZY”

Piątek

6.30.- Pobudka ( toaleta poranna, słanie łóżek )

7.00. – Śniadanie

7.30. – Sprzątanie ( sale mieszkalne, łazienki, wc, rejony)

7.45. – Przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, wyjście do szkoły

8.00. – Zajęcia w szkole

W czasie długiej przerwy w szkole- obiad

Po zajęciach w szkole zdanie sal, wymeldowanie się w pokoju wychowawców, wyjazd do domu.

  • Internat jest czynny do godz. 16.00 lub do wyjazdu ostatniego wychowanka.

Ważne

Nowe informacje