Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Wschowie

Przetargi