Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Wschowie

Kadra CKZiU

Dyrekcja

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie

DYREKTOR CENTRUM

mgr inż. Mariusz Zbytniewski

WICEDYREKTOR CENTRUM

mgr inż. Iwona Falkowska-Łukaniuk

KIEROWNIK INTERNATU I SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO 

mgr inż. Jarosław Łasek 

Ważne

Nowe informacje