Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Wschowie

Kadra CKZiU

Dyrekcja

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie

DYREKTOR CENTRUM

mgr inż. Mariusz Zbytniewski

WICEDYREKTOR CENTRUM

mgr inż. Iwona Falkowska-Łukaniuk

KIEROWNIK INTERNATU I SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO 

mgr Bożena Bieruta 

Ważne

Nowe informacje